Pobierz plik wymagany do połączenia z firmą TER-COM